torsdag 1. februar 2018

HER ER TILTAKSNEMNDA SITT FORSLAG TIL NYE FERJERUTER FRA 2020

01.02.20188: I dag kom det informasjon i postkassene fra Sekken tiltaksnemnd om arbeidet med ferjeruter i framtida. Som kjent nærmer det seg tid for ny anbudsrunde. Fjord1 har drifta rute 34 Molde - Sekken fra 1. januar 2011 etter avtale med Torghatten Nord AS som opprinnelig fikk anbudet. Anbudsperioden går ut 2019.

Tiltlaksnemnda skriver at den er i tett dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune, og dialogen vil fortsette gjennom anbudskonkurransen. Illustrasjonen viser forslaget som nemnda stiller seg bak. De mest vesentlige endringene i forhold til dagens situasjon er ønsket om en tur fra byen kl. 19.00 med umiddelbar retur på hverdager, like lang åpningstid utover kvelden på lørdager som andre dager, ny tur midt på dagen søndag, og harmonisering av rutetider på helg.

Ruteoppsettet tar utgangspunkt i at ferja fortsatt skal gå gjennom Hjertøysundet mellom Sekken og byen. Utsprenging av Hjertøysundet er planlagt av Kystverket - som også hadde dette tiltaket inne i sin handlingsplan. Etter siste rullering er imidlertid Hjertøysundet ikke med, og Sekken tiltaksnemnd melder at den nå arbeider aktivt sammen med kommunale og fylkeskommunale organer og rikspolitikere for at Hjertøysundet skal bli utsprengt som planlagt.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.