onsdag 23. februar 2011

Sekken skal profileres på innflytterdagen i sentrum

Et dusin deltakere møtte opp på møtet som tiltaksnemnda inviterte til onsdag 23. februar. Deltakerne representerte de fleste laga i bygda. Spørsmålet for diskusjonen var: Skal Sekken stille med stand på innflytterdagen lørdag 3. september? Forsamlinga blei fort enige om delta i denne markeringa og markedsføringa av det frivillige organisasjonslivet i kommunen. Deretter gikk diskusjonen på hvordan dette kan gjøres, og det kom fram mange forslag. Denne arbeidsgruppa blei valgt til å lage et opplegg: Just Ove Westad, Ingjerd Gisetstad, Stig Arne Johnsen, Helge Rønning og Øystein Eik. Gruppa skal ha møte onsdag 13. april kl. 19.00, og alle blir herved initert til å komme med innspill.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.