onsdag 23. februar 2011

Stig Arne Johnsen fortsetter som leder i idrettslaget

Sekken idrettslag hadde årsmøte tirsdag 22. februar med gjennomgang av vanlige årsmøtesaker. I tillegg fikk laget vedtatt ny lov, som i store trekk er identisk med mønsterlov for medlemslag i Norges idrettsforbund.

Etter enstemmige valg har lista over tillitsvalgte fått et par nye navn for 2011. Styret: Stig Arne Johnsen (leder), Øystein Eik, Marius Westad, Odd Rune Svenning og Stephan Sandberg. Varamedlemmer i rekkefølge: John Erik Eik, Håkon Vollan og Ole Harald Sekkeseter. Revisorer: Mette Heimdal Eik og Kjellaug Rekdal. Valgnemnd for 2012: Gerd Jorunn Westad og Helge Rønning.

Arbeidsprogrammet innholder både de faste gjengangerne (torsdagstrim for unge og voksne) og nye tiltak. Herdebreimarsjen blir arrangert søndag 5. juni, og arbeidet med ei fornying av arrangementet er i gang.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.