tirsdag 5. oktober 2010

Større ferje i rute 34 fra årsskiftet?

Fjord1 MRF vurderer muligheten for å sette inn et større fartøy i ruta mellom Molde og Sekken fra 1. januar 2011.

Rederiet skal fortsatt drifte rute 34, og går fra årsskiftet inn ei anbudsperiode som varer til 2020. I anbudsvilkåra ligger det krav til universell utforming. Disse krava kan indirekte føre til at MF Sekken forlater Sekken.

Glenn Sandberg, teknisk sjef i Fjord1 MRF, orienterte om et mulig ferjebytte på folkemøtet som Sekken Tiltaksnemnd arrangerte mandag 4. oktober. Han fortalte om bakgrunnen for at rederiet nå prøver å øke kapasiteten og samtidig oppfylle krava om universell utforming: – Planen var i utgangspunktet å bygge et handikaptoalett på bildekket om bord i MF Sekken, og sette inn en heis mellom bildekket og salongen. Ei slik ombygging vil redusere kapasiteten fra 22 pbe (teoretisk beregna personbilenheter) til 20 pbe, som er kapasitetskravet i anbudsvilkåra. Spørsmålet er om dette er framtidsretta når en ser på trafikkveksten i rute 34 den siste tida, ikke minst etter at MF Sekken avløste MF Edøy 1. mars 2008.

– Vi har nå foreslått for fylkeskommunen å sette inn et fartøy som i dag tar 29 pbe – og som kan gå Hjertøysundet også ved fjøre sjø. Denne ferja har bedre manøvreringsevne, gjør bedre fart (12 knop mot MF Sekken sine 10 knop), gir mindre støy og har løftebaug i begge ender. Et minus er forholdsvis lav standard på salongen, og denne vil det ikke bli gjort noe med til årsskiftet om ferja blir satt inn i ruta her. Oppgradering av salongen krever ikke alt for store ressurser, og vil i tilfelle komme om ikke så lenge. Ferja er ca en meter breiere og ca 10 m lengre enn MF Sekken, forteller Glenn Sandberg, og legger til: – Nå er det krav om et mannskap på fire om bord i denne ferja (slik det var på MF Sekken da den blei satt inn i rute 34). Ei forutsetning vil være dispensasjon for å gå med et mannskap på tre, og da må passasjertallet trolig settes ned til maksimum 96 (som på MF Sekken), fra dagens 146. En dispensasjonssøknad skal behandles av Sjøfartsdirektoratet. Grunnet lang saksbehandlingstid i direktoratet vet en ikke når det kan forventes svar på denne søknaden.

– Samferdselsavdelinga har gitt uttrykk for at et slikt bytte er i orden – dersom fylkeskommunen ikke blir påført økte kostnader og tilbudet ikke blir redusert, samt at anbudsforutsetningene blir ivaretatt. Vi jobber ellers mot Kystverket for å få til utbedring på et par punkt i Hjertøysundet. Det kan også medvirke at overfartstida blir litt kortere, sier Glenn Sandberg.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.