mandag 4. oktober 2010

Samferdsel: Nye ruter, tunnelplaner og alternative rutestrekninger

Forbedring av dagens rutetilbud var første tema på møtet om samferdsel som Sekken Tiltaksnemnd arrangerte på skolen mandag 4. oktober. 31 fastboende og fritidsinnbyggere deltok på møtet. I fjor satte nemnda fram fleire forslag om forbedringer. Samferdselsavdelinga i fylket reagerte ikke positivt på noe av innholdet i brevet. Lederen i tiltaksnemnda, Just Ove Westad, meinte at det trolig er nødvendig å prioritere nye ønsker strengt. Etter forslag fra salen vil nemnda sende over et ønske om ny avgang fra Sekken søndag kl. 1345 og fra Molde kl. 14.30.

Nemnda fikk også støtte fra salen for å gå inn for at ferja som hovedregel får avgang fra Sekken 40 minutter etter avgang fra byen (tilsvarende dagens avgang kl. 16.40 på hverdager). Dette skjer både for å unngå unødig ventetid og med tanke på trafikksikkerhet.

Videre var det støtte i salen for å kreve slutt på «tradisjonen» med full isolasjon av Sekken 1. juledag. Nå er det vel på tide at det blir mulig å reise mellom Sekken og fastlandet også denne dagen.

Neste punkt på dagsorden var orientering om hva som nå skjer med utredning av Langfjordstunnelen med arm til Sekken. Høringsfristen gikk ut 11. mai, og tiltaksnemnda leverte en omfattende høringsuttalse. Stortingets vedtak om mulighet for 30 års nedbetalingstid for ferjeavløsningsprosjekt blei kommentert. I planene er nå alternativ med tunnelåpning i Skaret forlatt, og alternativet på Eik er nå trekt litt øst for Hagaelva. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene kommer snart til Molde og Rauma kommuner, som så kan lage kommunedelplaner. Prosjektet står nede på 6. plass på prioriteringslista for rentefrie lån i fylket. Det store spørsmålet er derfor når finansiering kan komme på plass. Tiltaksnemnda vil arbeide videre med sikte på realisering av tunnel til Sekken.

Fra salen kom det spørsmål om stemninga på Sekken – for og mot tunnel. Fra tiltaksnemnda blei det slått nokså kategorisk fast at tunnel er nødvendig om folketallet ikke skal gå ned. Andre ga uttrykk for at det kunne ha vært ei avklaring om hvor stor oppslutning det er blant fastboende og fritidsinnbyggere om dette arbeidet.

Siste post på programmet var spørsmål om flytting av ferjekaier. Her kom det fram klare synspunkt som sprikte i minst tre retninger: Fra Sekken til bysentrum, til Bolsøya og til Sølsnes. Fleire i salen ga uttrykk for at det vil være sunt med ei grundig vurdering av mulige alternativ, og det blei satt fram ønske om en åpen diskusjonsrunde som belyser både fordeler og ulemper før en begynner å nærme seg en konklusjon der alternativ blir avvist.

KARTUTSNITTET er en fargelagt versjon av kart som tiltaksnemnda la fram i rapport om fastlandssamband i 1987.

BILDET er fra folkemøtet som tiltaksnemnda arrangerete 4. oktober 2010.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.