torsdag 7. oktober 2010

Innsamling av farlig avfall på Sekken

I oktober og november er det igjen klart for innsamling av farlig avfall. Bilen står ved skolen eller Samsen onsdag 20. oktober kl. 10.30 – 11.30 og på ferjekaia kl. 11.45 – 13.00. Da kan også vi på Sekken kvitte oss med det vi måtte ha stående av farlig avfall fra husholdning. Det kan være spillolje, malingsrester, spraybokser, batterier, plantevern og løsemidler.

Etter forrige henting av spesialavfall, sendte Sekken.net en et tilbud til RIR om å bidra med lokal kunngjøring av henting. I en hyggelig e-post skriver informasjonskonsulent Arne Buseth: «Vi har allerede et flygeblad (se vedlegg) som går ut som fulldistribusjon ved hver aksjon, men dessverre har vi en viss erfaring med at Sekken faller ut. Det har vi også opplevd flere ganger med hentekalenderen vår, uten at Posten klarer å gi oss noen god forklaring.»

I flygebladet skriver RIR videre: Bilen kan også ta imot tomme malingsspann på bilen. Så lenge spannet er helt tomt og tørt, blir det samla inn og sendt til gjenvinning. Landbruk og næringsliv kan levere spillolje og batterier gratis.

I tillegg vil det være mulig å levere inn småelektriske artikler, som barbermaskiner, hårfønere, batteridrevne leiker, mobiltelefoner og andre små gjenstander som går på strøm eller batteri. Det gjelder også lysstof¬frør og sparepærer.

Større saker som hvitevarer, pcer og tv-er kan ikke bilen ta mot på denne runden. Slikt kan vi i levere inn hos en hvilken som helst el-forhandler, eller hos RIR sine miljøstasjoner, for eksempel i Årødalen. Farlig avfall kan hele året kan leveres til miljøstasjonen i kommunen, i tillegg til enkelte andre returpunkter som er godkjente for mottak av slikt avfall.

På www.rir.no ligger mye nyttig informasjon.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.