torsdag 21. oktober 2010

Norsk Luftambulanse gir hjertestarter til Sekken!

- Nå har vi ei gladmelding til dere! Overbrannmester Idar Eidem ved Molde brann- og redningstjeneste forteller til Sekken.net: - Vi har nettopp fått vite at dere får tildelt en hjertestarter på Sekken. Norsk Luftambulanse deler årlig ut et antall hjertestartere og etter anbefaling fra Molde brannvesen har Sekken vært så heldig å få tildelt en slik hjertestarter.

– Dette vil styrke beredskapen på Sekken, og overbrannmestern sier at det vil bli oppretta kontakt med AMK-sentralen slik at hjertestarteren raskt vil kunne tas i bruk ved et akutt tilfelle. Ved hjertestans kan det være avgjørende at det raskt bli satt i gang gjennopplivning, og en hjertestarter er et meget viktig hjelpemiddel for at dette skal kunne gå bra.

– Ei kurspakke følger med utstyret. Det frivillige brannkorpset skal ha opplæring, og trolig vil også andre i bygda få tilbud om opplæring i bruk av hjertestarteren, sier Idar Eidem (bildet), som på vegne av brannvesenet uttrykker stor glede over tildelinga fra Norsk Luftambulanse. (Først publisert 16.10.2010 Oppdatert 21.10.2010)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.