lørdag 30. oktober 2010

ÅRSMØTETID: Gjenvalg på styret i korpset

Liv Borghild Sekkeseter fortsetter som leder i Sekken Skolekorps, og har med seg disse styremedelemmene: Ingjerd Gisetstad (ikke på valg), Kari Sekkenes (ikke på valg), Vidar Svenning (gjenvalg) og Annbjørg Sekkenes (gjenvalg). Varamedlemmer: Helge Rønning og Martin Pedersen. Revisr: Ketil Vestad og Bjørn Arild Sekkenes. Valgnemnd: Laila Øverås Pedersen og Sivert Sekkenes Westad.

Årsmøtet godkjente årsmelding og regnskap. Styret la fram et forslag om at aspiranter skal betale egenandel for opplæring med lærere fra Molde kulturskole. Møteleder Vidar Svenning konkluderte etter en liten diskusjonsrunde med at saka burde trekkes og forberedes bedre til neste årsmøte.

Det var bra oppmøte på årsmøtet, og høgdepunktet var som vanlig korpset sin konsert.

BILDE 2: Matthew Thomas Barry har nå et vel et halvt års farstid som «ukependler» medMF Sekken for å dirigere og øve med Sekken Skolekorps. Matthew hevder sjøl at han er den mest kakeglade dirigenten (bildet) som arbeider på Molde kulturskole.

BILDE 1 (fra venstre): Just Ove Westad, Tor Egil Svenning, Vidar Svenning, Mette Heimdal Eik og Hans Ivar Svenning. Foto: Øystein Eik.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.