mandag 7. juni 2010

Sterk konkurranse om arbeidskraft i lokalsamfunnet

Lørdag 5. juni kunne gjerne kalles «Aktivitetens dag» på Sekken. Mye skulle gjøres før Herebreimarsjen, sjøl om det meste som vanlig var gjort i dagen og ukene før turdagen. Aldri har det vel vært behov for så lite puss med kantslåer på stiene som i år, og det skal det seine våren ha takk for.

Sekken.net sin medarbeider møtte opp i båthavna kl. 09.30 både som fotograf og som medlem. Sekken Småbåtforening inviterte til den første av ei rekke dugnader i havna. Fotografen fikk et bilde av de tre første som møtte. Styret opplyser at det er satt opp ei liste med arbeidsoppgaver som medlemmene kan utføre også utenom annonserte fellesdugnader.

Sekken Skytterlag arrangerte Skytingens dag på skytebana. Skytngens dag er et årlig og landsomfattende tiltak for rekruttering og fokus på det frivillige arbeidet som skytterlaga driver. Det var bra oppmøte på skytebana. 12 yngre skyttere stilte på standplass, og til sammen forsynte om lag 25 seg av grillmaten. I tillegg var det klasseskyting der fire skyttere deltok. Arrangementet varte fra kl. 11 – 15. Fotografen greide med et nødskrik å innpasse et besøk på skytebana, og kom akkurat tidsnok til å få et bilde av to styremedlemmer før alt var avslutta for dagen.

I tillegg til den organiserte dugnadsaktiviteten var det som vanlig stor aktivitet i hager og på hytter og hus også denne dagen på Sekken. Mye skal gjøres både privat og som fellestitak.

BILDE 1: Glenn Sandberg, Jostein Eik og Geir Tore Vestad på dugnad i båthavna.

BILDE 2: Magne Vestad og Jon Ingar Eik er med i styret som arrangerte Skytingens dag.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.