onsdag 10. mars 2010

Tiltaksnemnda: Årsmøte med mye informasjon

Sekken Tiltaksnemnd hadde årsmøte onsdag 10. mars på oppvekstsenteret, og nesten førti personer deltok. Møtet starta med en grundig presentasjon av Innovasjon Norge ved Sivert Gravem. Videre utover fikk forsamlinga presentert det nye Stabburberget hyttefelt ved Per Kormeseth og Terje Malo i Romsdalsfjord Fritidseiendom AS. Planer og status for arbeidet med fastlandssamband (tunnel) for Sekken blei presentert av tiltaksnemnda ved Martin Pedersen. Kommunedelplan blir trolig lagt ut på høring før påske.

Just Ove Westad gikk gjennom årsmelding og orienterte om nemnda sitt arbeid siste året. Han blei supplert av andre medlemmer i nemnda og lista over arbeidsoppgaver er lang.

Tiltaksnemnda fortsetter i 2010 med samme mannskap da to medlemmer ikke var på valg og de tre andre blei gjenvalgt etter forslag fra valgnemnda. Varamannsrekka er delvis ny og ser slik ut i rekkefølge: Helge Rønning, Ingjerd Gisetstad og Johanne Stave. Revisor er fortsatt Vidar Svenning. Valgnemnd for 2011: Kjellaug Rekdal, Øystein Eik og Ketil Vestad.

BILDET fra venstre: Martin Pedersen, Just Ove Westad, Bjørn Arild Sekkenes, Reidar Ramsvik og Ann Christin Flaathe. (KLIKK PÅ BILDET for å forstørre.)

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.