tirsdag 9. mars 2010

Idrettslaget satser på et aktivt år med varierte tilbud

Stig Arne Johnsen stilte til gjenvalgt og fortsetter som leder i Sekken idrettslaget etter årsmøtet 9. mars. Odd Rune Svenning blei gjenvalgt som styremedlem, Marius Westad kom inn som nye, mens Margrete Sekkeseter og Øystein Eik ikke var på valg. Varamedlemmer er Stephan Sandberg, Håkon Vollan og Ole Harald Sekkeseter. Kjellaug Rekdal og Mette Heimdal Eik fortsetter som revisorer og Helge Rønning og Gerd Jorunn Westad tar ei ny runde som valgnemnd neste år.

Årsmelding og regnskap blei framlagt, et arbeidsprogram blei satt opp på møtet, og årsmøtet fikk orientering om arbeidet med å lage turveg mellom Oppsalen og Sekkesetra. Fjellvegen er nå inne i kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Molde, og er oppsatt med fullføring i 2011. Knut Sekkeseter, Stig Arne Johnsen og Øystein Eik arbeider med dette prosjektet. Plan kan bli forhåndsgodkjent i løpet av våren, og det ligger til rette for betydelige tilskudd som nærmiljøtiltak.

Herdebreimarsjen (søndag 6. juni) vil nok også i år bli idrettslaget sitt hovedarrangement. Fotballtrening, trim for begge kjønn i ulike aldersgrupper, barnas turmarsj, skidager, turposter m.m. står på arbeidsprogrammet. Sekken idrettslag er et lite lag i ei lita bygd. Aktiviteten er kanskje ikke så veldig omfattende, men styret satser på et variert tilbud til alle interesserte.

BILDET FRA VENSTRE: Ole Harald Sekkeseter, Stephan Sandberg, Odd Rune Svenning, Stig Arne Johnsen, Øystein Eik, Margrete Sekkeseter og Marius Westad. Foto: Gerd Jorunn Westad

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.