fredag 5. mars 2010

Plan for tunnel til Sekken kommer snart på høring

– Statens vegvesen legger snart fram kommunedelplan med konsekvensutredning for Langfjordstunnelen – med tunnelarm til Sekken. Trolig skjer dette før påske, opplyser Leif Magne Lillebakk som er leder for strategiseksjonen ved regionvegkontoret.Han forteller at det blir en høringsrunde på seks uker, og at denne kommunedelplanen blir behandla på samme måte som andre tilsvarende planer.

– Blir det aktuelt med folkemøte på Sekken?

– Jeg ser ikke bort fra at det er aktuelt. Det er i alle fall viktig med ei grundig behandling der alle interesserte kommer til orde.

– Hva vil komme fram om kostnader og finansiering?

– Denne planen beskriver hvordan en tunnel kan bygges, og tar deretter for seg konsekvenser ved et slikt anlegg. Videre er det kjørt et såkalt anslag for kostnader med ei tunnelarm fra Langfjordstunnelen til Sekken, slik at det kommer fram et hovedtall som blir referert, sier Leif Magne Lillebakk, og presiserer at finansiering av anlegg og drift ikke blir behandla i denne omgang.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.