søndag 14. mars 2010

Historisk 12. mars: Siste årsmøtet i Sekken Helselag

Etter at årsmøtet i 2009 vedtok nedlegging av helselaget, la et avviklingsstyre alt til rette for Sekken Helselag skulle gå over i historia med verdighet. Endelig vedtak blei gjort med fem stemmer for og ei blank. Styret la fram årsmelding og regnskap og gjorde greie for prosedyrene for nedlegging.

Idrettslaget har overtatt trimpostene og Bygdelaget har tatt over ansvaret for sjukebåra. Det opplyste Gerd Jorunn Westad, som var møteleder. Siste styret i laget var sammensatt slik: Gerd Jorunn Westad, Kari Sekkenes, Liv Åshild Vestad og Ingrid Sekkenes. Et dusin personer deltok på årsmøtet i tillegg til de seks som var registrerte som medlemmer og hadde stemmerett.

Kjellaug Rekdal har vært styreleder i Sekken Helselag i tilsammen 21 år, og Bjørg Eik har vært kasserer i 21 år. Begge fikk overlevert gaver av Gerd Jorunn Westad (se bilde) og de fikk sjølsagt applaus fra salen.

En viktig del av møtet på Ungdomshuset var May-Britt Storjord sitt foredrag om demens.
Hun er spesialsykepleier og enhetsleder ved Alderspsykiatrisk enhet ved Molde sjukehus, som består av poliklinikk, hukommelsessenter og en døgnenhet med seks sengeplasser. De siste åra har May-Britt Storjord spesialisert seg innen omsorg for demente, og er i dag MARTE MEO-TERAPEUT. På bildet til høgre ser vi May-Britt Storjord lengst til høgre.

(Dagen etter dette møtet, lørdag 13. mars 2010, hadde Romsdals Budstikke ei stor reportasje om demens. Også der kom det fram at demens rammer mange under seksti år, og det er ikke uvanlig med denne diagnosen på mennesker i førtiårsalderen.)

KLIKK PÅ BILDA for å forstørre.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.