lørdag 27. mars 2010

Sekken Småbåtforening: Ingen ledige plasser i havna

På årsmøtet i Sekken Småbåtforening torsdag 25. mars blei Helge Rønning gjenvalgt som leder. Ole Petter Gisetstad, Glenn Sandberg og Geir Tore Vestad fortsetter som styremedlemmer. Martin Pedersen og Jon Ingar Eik fortsetter som varamedlemmer. Styret la fram årsmelding og regnskap som blei godkjent uten merknader. Etter innstilling fra styret justerte årsmøtet kontingenten litt opp for å dekke utgifter til strøm og fordele disse utgiftene på en best mulig måte.

Småbåtforeninga har nå 23 medlemmer. En medlem står på venteliste for å få plass, og behovet blir trolig dekt ved at en plass for mindre båt blir solgt eller stilt til disposisjon ved framleie. Ellers er det nå ikke ledige plasser i havna.

Prisen for gjesteplasser er satt til kr. 50,- for bruk opp til fem timer og kr. 100,- pr. døgn inkludert strøm.

ÅRSMØTEDELTAKERNE fra venstre: Glenn Sandberg, Ole Petter Gisetstad, Helge Rønning, Jon Ingar Eik, Bjørn Bråthen og Geir Tore Vestad. I tillegg var fotografen Øystein Eik på årsmøtet.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.