onsdag 17. desember 2008

SEKKEN NÆRINGSPARK AS OVERTAR BUSSDRIFTA?

17. desember 2007 behandla Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal en søknad fra Sekken Handelslag AS om å overta bussdrifta på Sekken. Fem medlemmer stemte for og seks mot. Noen oppfatta dette som et nederlag for søkeren, mens det faktisk var oppsiktsvekkende at en spontan søknad nesten fikk flertall. Ideen til søknaden blei diskutert seriøst første gang på styremøte i handelslaget mindre enn to døgn før møtet på Fylkeshuset! 


BILDET: Møtet i Samferdselsutvalget 17. desember 2007. Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet (på høgre side av bordet) satte fram forslag om at Sekken Handelslag AS kunne overta bussdrifta så snart det var praktisk mulig. De andre representantene stemte mot. Foto: Sekken.net – Øystein Eik
Nettbuss Møre driver bussruta på Sekken dette året, med Olav Ragnar Vestad som sjåfør og daglig leder. Selskapet har signalisert ganske tydelig at det ser positivt på at en lokal driver på Sekken overtar. Sekken.net har spurt styrelederen i Sekken Handelslag AS om framdrifta og utsiktene for lokal bussdrift.

– Sekken Handelslag AS har stifta et datterselskap med navnet Sekken Næringspark AS. Vi regner med at selskapet blir registrert i Brønnøysund før året er omme. Styret i Sekken Handelslag AS er pr. i dag også styre i datterselskapet. Det blir opp til generalforsamlinga å bestemme hvem som skal sitte i styret videre. De to selskapa skal ha hver sin generalforsamling, og de blir nok holdt på samme dato utpå vårparten, sier Bjørn Arild Sekkenes.

Sekken Handelslag AS er altså eneeier av det nye selskapet med 100 aksjer á kr. 1000,-. Navnet Sekken Næringspark AS forteller at aktiviteten i det nye selskapet kan omfatte meir enn bussdrift og anna transportvirksomhet. Akurat nå er bussdrift mest aktuell, og spørsmålet er når er selskapet klar til overta?


– For ordens skyld må jeg presisere dette: Det er ikke gitt at vi får overta bussdrifta, og vi må ha avklart blant annet de økonomiske betingelsene før vi kan si et endelig ja til å overta. Likevelarbeider vi med sikte på at selskapet søker og får konsesjon for bussdrifta på Sekken om forholdsvis kort tid. Vidar Svenning har gjennomført løyvekurs og avventer retur av eksamenspapirer, dette kan ta noen uker sier Bjørn Arild Sekkenes.

I et selskap som driver bussdrift er det daglig leder i selskapet som skal ha løyvet. Dermed ligger det i korta at Vidar Svenning blir daglig leder i Sekken Næringspark AS. Han er som kjent daglig leder i Sekken Handelslag AS.

BILDET: Bjørn Arild Sekkenes i samtale med bussjåfør Olav Ragnar Vestad 17. desember 2007. Foto: Sekken.net – Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.