tirsdag 16. desember 2008

Hvorfor lyser det på Samsen midt på natta?


Har det vært nytt innbrudd på Samsen, og har innbruddstjuvene glemt å slukke lyset? Har kommunestyret pålagt nærbutikken på Sekken å la lyset stå på for at strøket skal virke «bymessig utbygd» – som alibi for å kunne kreve inn eiendomsskatt? Eller er det menighetsrådet som har overtalt styret i Sekken Handelslag AS å la også dette huset være opplyst i adventstida? Klikk på «Les her» for å bla om til neste side – og les der!

Det er ikke bare kjølerommet på Samsen som er renonvert. Tidligere i desember har det også vært stor aktivitet på Samsen utenom åpningstidene – både kvardag og helg. Etter vel åtte års drift i butikklokalet har den ene golvflisa etter den andre løsna og noe måtte gjøres.

Den som har gjort det er i all hovedsak styreledere. Bjørn Arild Sekkenes tok av flis etter flis, meisla løs limen, lima på nye fliser og fuga. Enkelt? Nei, det var nok ikke helt enkelt på et underlag som ikke var så plant som det burde være, og en stor del av golvet måtte repares. For å unngå at støvet la seg over varene, bygde reparatøren seg et telt, og der jobba han time etter time på dugnad!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.