onsdag 12. november 2008

KLART FLERTALL I FORMANNSKAPET FOR KOMMUNAL GARANTI

«Molde kommune stiller kommunal garanti for et lån på 300.000 kroner til Sekken Museumslag. Garantien vil gjelde i maksimalt 20 år og godkjennes som simpel kausjon. Garantien trappes ned i samsvar med nedbetaling av lånet. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne långiver og lånevilkår.»

Dette var rådmannen si innstilling i sak 162/08 til møtet i formannskapet tirsdag 11. november. Innstillinga blei vedtatt med åtte mot tre stemmer. I debatten kom det mange gode ord om Sekken.


FOTOMONTASJE: Slik kan bedehuset bli plassert. Styret ønsker å lage kjeller med full etasjehøgde under huset. KLIKK PÅ BILDET for å forstørre.

I saksopplysningene summerte rådmannen opp saka slik: «Sekken Museumslag ønsker å kjøpe det gamle bedehuset og flytte det til museumsområdet. Hensikten er å skape et mer helhetlig miljø på Sekken museum. En realisering av prosjektet vil legge forholdene bedre til rette for formidling gjennom utstillinger og for at museet skal være en viktig møteplass på Sekken. Bygningen er tenkt plassert med full etasjehøyde i kjeller. En kjeller vil få funksjon som magasin for gjenstander, samt som utstillings- og arbeidsrom.»

Varaordfører Toril Hovdenak (H) var fungerende ordfører og presenterte innstillinga fra rådmann Arne Sverre Dahl.

Torgeir Dahl (H) fikk ordet først, og åpna positivt: – Sekken har entusiastiske enkeltpersonar og lag som utretter mye. Vi har her et spennende og godt prosjekt – ei god sak. Men vi har vært løslupne med garantier. Tidligere garantier gjelder idrettshaller og lignende, og jeg er redd for konsekvensene. Søknaden gjelder et veldig lite beløp, men det er begynnelsen på noe nytt. Isolert sett er det absurd å si nei, sa Torgeir Dahl, som altså gjorde nettopp det.

Per Hanekamhaug (Frp): – Denne saka er som mange andre saker – det er gode argument som taler for. På Sekken blir det utført mye, god frivillig innsats, og jeg tviler ikke på at søkeren greier forpliktelsene sine. Vi bør kanskje sende ut et signal om at kommunen ikke kan støtte alle lag som søker om garanti for banklån. Men det blir feil å sende et slikt signal plutselig nå og som svar på denne søknaden. Jeg støtter innstillinga!

Frøydis Austigard (V): – Her har vi et stjerneeksempel på hvordan ei bygda kan drives. Venstre vil støtte dette tiltaket!

Gerda Tolaas (SP): – Takk for god saksframstilling! Her gjelder det en viktig samlingsplass i ei bygda, og Senterpartiet stiller seg positiv til søknaden.

Theodora Baldvinsdottir (AP): – Det er interessant å følge med på Sekken. Denne er fasinerende, og det er en veldig aktivitet der. Vi kan gjerne se denne saka i sammenheng med ei sak om tunnel under Langfjorden og arm til Sekken – som kommer lenger nede på saklista i kveld. Vi støtter søknaden om kommunal garanti til museumslaget på Sekken.

Torgunn Johann Nerland (Krf): – Dette er ei god sak. Det vil være feil å bråstoppe kommunale garantier nå, og vi vil gjerne gi vår støtte til Sekken på denne måten.

Tore Andestad (SV): – Vi vil også støtte Sekken og stemmer for kommunal garanti.

Saka ble deretter tatt opp til votering.

Toril Hovdenak, Torgeir Dahl og Trond Brunvoll (Høyre) stemte mot rådmannens innstilling om kommunal garanti.

Theodora Baldvinsdottir og Fran Ove Sæther fra Arbeiderpartiet, Per Hanekamhaug og Margareth Hoff Berg fra Fremskrittspartiet, Torgunn Johanne Nerland fra Kristelig Folkeparti, Gerda Tolaas fra Senterpartiet, Tore Andestad fra Sosialistisk Venstreparti og Frøydis Austigard fra Venstre gikk alle inn for at Molde kommune skal gi kommunal garanti for et banklån på 300.000 kroner til Sekken Museumslag.

Molde kommunestyre skal behandle saka og gjøre endelig vedtak torsdag 20. november.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.