onsdag 12. november 2008

Langfjordtunnelen: Stort engasjement fra Sekken Tiltaksnemnd

Tiltaksnemnda har satt fram ønske om at det blir gjort seismiske undersøkelser i sundet mellom Sekken og Hangholmen for å avdekke de reelle kostnadene ved bygging av en tunnelarm og å kunne forutsi beste trase for denne. Det går fram av dokumenta til sak 164/08 som Molde formannskap behandla i sitt møte 11. november. Tiltaksnemnda har også lista opp over eit dusin gode argument for å bygge ei arm av Langfjordstunnelen til Sekken.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.