torsdag 6. mars 2008

Kommuneplan: Forslag diskutert – høringsfristen er 14. april


Planrådgiver Geir Göncz la fram forslaget til den delen av ny kommuneplan som omfatter Sekken på grendemøte torsdag 6. mars. Ordfører Jan Petter Hammerø deltok også på møtet. De møtte ei engasjert forsamling og fikk med seg mange kommentarer tilbake til rådhuset. Her de to kommunale representantene fotografert ved møteslutt. Klikk for å forstørre bildet.Kartet er en vesentlig del av kommuneplanen i og med at dette først og fremst handler om arealplanlegging. Forslaget innebærer radikale endringer i forhold til forrige plan som ble vedtatt i 1989. I tillegg til hyttebygging i eksisterende og planlagte hyttefelt, blir det nå lagt opp til ei viss spredt hyttebygging i et belte langs sjøen som strekker seg omtrent fra Romdalvika til Vedalshaugen.
Også når det gjelder boligbygging legger forslaget opp til eit betydelig liberalisering, blant anna med mulighet for forholdsvis store og sjønære tomter ikke langt unna skolen, butikken m.m.  Båthavna på Vestad er også et sentralt element i planlegginga.

Mange spørsmål og kommentarer gikk på landbruk, turisme og næringsutvikling ellers. Geir Göncz presiserte at det her er de store linjene som blir trekt opp, og mente at forslaget inneholder mye av det som kom fram på det første møtet diskusjonsmøtet 17. september i fjor.

Planrådgiver og ordfører inviterte til en fortsatt aktiv deltaking i prosessen framover mot høringsfristen i første omgang – og fram mot kommunestyremøtet i juni. Da er det meninga at kommuneplanen skal vedtas.

Ordfører Jan Petter Hammerø opplyste at kommunestyremøtet 22. mai blir lagt til Sekken, og da får representantene god anledning til å bli bedre kjent med Sekken.

2007/2008/03/kommuneplan_lavopp.jpg|||0||bottom||

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.