søndag 4. mars 2007

Tormod Sekkenes gjenvalgt som leder i idrettslaget

Sekken idrettslag sitt årsmøte samla seks medlemmer. Om dette ikke er imponerende mange, så kan årsmeldinga vise til et bra medlemstall i fjor: 17 voksne medlemmer, 20 barnemedlemmer og 5 støttemedlemmer. Herdebreimarsjen sørger for største aktiviteten i laget. Ellers er et trim for store og små hver torsdagskveld, og en lørdagstrim står nå også på lista.


Arbeidet med Herdebreimarsjen 2007 er (som kjent fra Sekken.net) godt i gang, og datoen er søndag 3. juni. Det blir ei vesentlig endring i stier og opplegg ellers i og med at hovedkvarteret nå blir flytta fra skolen til Setergubbens Hall.

Kontingenten er også i 2007 kr 100,- for voksne og kr 50,- for barn og støttemedlemmer.

Reidar Ramsvik sa takk for seg etter fire år i styret. Etter valget er styret slik:
Tormod Sekkenes (gjenvalg, 1 år)
Margrete Sekkeseter (gjenvalg, 2 år)
Stig Arne Johnsen (ikke på valg)
Sivert Westad (ikke på valg)
Laila Øverås Pedersen (ny, 2 år)
Varamedlemmer (alle valgt for 1 år):
1. Ove Jonny Sekkenes
2. Frank Celius
3. Ole Harald Sekkeseter
4. Øystein Eik
Revisorer: Kjellaug Rekdal og Mette Heimdal Eik
Valnemnd: Gerd Jorunn Westad og Helge Rønning

Styret la ikke fram forslag til arbeidsplan, men årsmøtet diskuterte tiltak som for eksempel småskala-skirenn – gjerne en kveld midt i uka. (Slikt er jo avhengig av snø og er ikke lett å planlegge på lang sikt.)

Til orientering tar vi med komiteen for Herdebreimarsjen 2007 som blei valgt i fjor:
Margrete Sekkeseter – leder
Øystein Eik – nestleder og sekretær
Frank Celius
Stig Arne Johnsen
Reidar Ramsvik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.