lørdag 3. mars 2007

Tiltaksnemnda: Mange muligheter for bredbånd

Her er ei oppsummering av utsiktene for full bredbåndsdekning på Sekken.

Først om Svorka energi sine bredbåndsplaner. Jeg har nettopp hatt en samtale med dem, og det var interessant. Spesielt den tekniske løsningen de har.

ICE vil først få problemer med teknologien og så med kapasiteten. Det viser seg at avstand til sender er veldig avgjørende også. Stor pågang nært senderen, kan skyve ut perifere brukere.

ADSL er heller ikke uaktuelt, hvis vi skal tolke signalene fra Telenor riktig. MEN her vil det også kunne bli store kapasitetsproblemer. Er man lenger unna enn 3 km fra sentralen, går bredden drastisk ned. Videre stilles det spørsmål ved kapasiteten over fjorden. Mulig at det kan kompenseres med å sette opp radiolinker, men det er vanskelig å si. Vil dette være fremtidsrettet nok?

Svorka bruker radiolinjeutstyr fra Nera. Dette er utstyr med meget god stabilitet. De eier frekvenser i det lisensierte frekvensområdet med høy effekt. Dermed vil de levere en radiolinjeløsning som baserer seg på samme type utstyr helt frem til sluttbruker, med samme frekvens. Altså ikke slik det spres ut i fra Samsen i dag, med ulisensierte frekvenser.
Så langt jeg kan se vil dette være den beste løsningen og kanskje også den løsningen som kan gi bredest bånd pr. idag.

Ettersom en potensiell utbygger av bredbånd på Sekken kan få Høykommidler, vil det være mulig å få på plass radiolinjeløsninger med større kapasitet enn om det hele skulle basere seg på inntjening gjennom abonnenter.

Det er viktig å være fremtidsrettet, slik at man unngår kapasitetsproblemer med det første.
Martin Pedersen er leder i Sekken tiltaksnemnd

Redaksjonen konstaterer at det blir jobba aktivt for at alle i hytter og hus på Sekken skal få tilgang til bredbånd så snart som råd. Takk til alle som bidrar med informasjon. Spørsmål, kommentarer og andre innspill kan sendes til tiltaksnemnda og gjerne til: redaksjonen@sekken.net

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.