søndag 4. mars 2007

Martin Pedersen gjenvalgt som leder i tiltaksnemnda

Sekken tiltaksnemnd avvikla sitt årsmøte på skolen mandag 26. februar med 12 deltakere. Årsmeldinga viser aktivitet på mange områder: Samferdsel (tunnel, ferje og ferjeruter), breibandforbindelse, turisme, tilrettelegging for tilflytting av nederlendere, næringsutvikling og bygdemobiliseringsmidler for å nevne noe.


Sekken.net gir her en enkel omtale. På møtet lanserte nemlig tiltaksnemnda sine nye nettsider, og der skal du kunne finne referat og ellers aktuell informasjon. [Redaksjonen i Sekken.net ønsker med dette en ny informasjons- og kommunikasjonskanal om og for Sekken velkommen!] Navn og adresse er: SEKKEN.NO

Martin Pedersen orienterte om et idemøte på Åndalsnes der temaet var Langfjorden og kryssing av denne med ferje, bru eller tunnel. Etter at ei arbeidsgruppe la fram sin rapport om kryssing av Romsdalsfjorden, er Sekkfast regna som svært lite aktuelt. Ei arm frå ein tunnel under Langfjorden derimot, det kan vise seg å være svært aktuelt. Tiltaksnemnda jobber med tanke på et slikt prosjekt, og kan tenke seg et godt prosjektnavn. Har du et godt forslag til en fastlandsforbindelse for Sekken som ikke er en gjennomfartsveg? Sekken.net tar også imot forslag og ideer. Du kan for eksempel bruke gjesteboka, også for å vise at du har lest denne artikkelen. Vi liker ros og må tåle ris ….

Tiltaksnemnda har lansert rute 34 som aktuell for forskningsprosjekt med gratis ferjereiser. Det er opplyst at ruta nå koster ca 5 mill. kroner. Vi kjenner ikke til hvor store billettinntektene er.

Spørsmålet om kai for ambulansebåt og bedre forhold for omstiging på hurtigbåten blei tatt opp fra salen. Representanten for Sekken.net orienterte om at det var publisert en artikkel som bygger på rapporten om ferjeruter og fastlandssamband fra 1987.

Tiltaksnemnda er slik sammensatt i 2007:
Martin Pedersen (gjenvalg, 1 år) leder
Ingjerd Jensen Gisetstad (ikke på valg)
Bjørn Arild Sekkenes (gjenvalg, 2 år)
Ann Christin Flaathe (ikke på valg)
Just Ove Westad (gjenvalg, 2 år)
Varameldemmer (alle for 1 år):
1. Rolf Gaasø
2. Gerd Jorunn Westad
3. Kjellaug Marie Rekdal
Revisor: Vidar Svenning
Valgnemnd:
Geir Tore Vestad – leder
Anita Johnsen
Jann Kåre Thomassen

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.