torsdag 14. juli 2005

Festival-Festival lørdag 16. juli Blir vi mange -- eller har ferien tatt oss?

Du lurer kanskje på hva Festival-festival er tenkt å være. Det er ikke lett å si med få ord, men styret i Sekken Museumslag (et lag der alle interesserte kan være medlem) vil gjerne skape en møteplass for å samle både fastboende, hytteboere og andre som er her kortere eller lengre tid i sommer -- alle som har sterk eller mindre sterk tilknytning til denne øya. Samtidig har vi sendt en invitasjon til naboene i sør -- altså folket på Vågstranda og i Hjelvika. Poenget er sjølsagt ikke bare å samle en del folk. Vi håper jo at det skal bli sosialt og moro for alle.Trykk her for å linke til programsidene.

Vi vil gjerne få vise fram museet og mulighetene som ligger der. Samsen har nå vært nabo med museet i fem år, og vi har hatt et godt naboforhold. Samsen betyr utrolig mye for bygda, og museet vil gjerne være en god støttespiller for nærbutikken. Lørdag utvider Samsen åpningstida. Det er en sørvis til festivalen og deltakerne. All ekstra omsetning og inntekt denne dagen kommer Samsen til gode.

Sekken Museum trenger også penger, det kommer vi ikke bort fra. Mye bør gjøres med vedlikehold og utvikling av museet, og det er smått med offentlige tilskott. Noe av inntektene av salg av billettet, kake og kaffe denne dagen vil gå med til å dekke løpende utgifter, men all inntekt av lotteriet skal øremerkes til restaurering av den gamle båten som museet har kjøpt. Du får se båten lørdag! Du har kanskje hatt besøk av en loddselger, og det blir flere sjanser til å kjøpe lodd. Førstegevinst er reise Molde -- Bergen tur/retur for to! Andregevinst er reiser med den nye Timeekspressen som går mellom Kristiansund og Volda! Gevinstene er gaver, og all inntekt går til restaurering av båten -- som vi håper skal bli til glede for store og små.

Vil du bli med i ei båtgruppe som skal ta vare på og bruke den gamle båten? Ei slik gruppe kan få navnet Sekken Museumsbåtlag. Styret i museet vil kalle inn til møte om dette etter sommeren. Interesserte kan gjerne ta kontakt straks, slik at vi kan komme i gang med vurdering og planlegging.
Kontakttelefon: 975 91 319.


Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 119

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.