lørdag 30. april 2005

Ekstra stor trafikk på lita ferje


Hva er det vegvokteren og landbrukssjefen studerer på? Jo, de følger spent med i trafikken på ferja og ferjekaia tirsdag. Trafikken var stor og ferja alt for lita på turen fra Sekken klokka 14.40 tirsdag 26. april 2005. Olav Stuenes (t.h.) skapte bare litt av trafikken, og han ble snart vinka om bord. Knut Sekkeseter hadde en stor del av ansvaret for at ferjekapasiteten ble sprengt på denne turen.

Mandag og tirsdag har nemlig lastebiler kjørt lass på lass med grus fra en lastebåt som la til ved ferjekaipiren. Formålet med denne trafikken må vi derfor kalle svært positivt. En annen stor bil med henger hadde med seg mange tonn med metall til gjenvinning. Utrangerte maskiner var delvis hogd, og skal nå komme til nytte på en eller annen måte - samtidig som de forsvinner fra naturen på Sekken. Også dette må være positivt. De andre bilene hadde sikkert også gode grunner til å være denne ferja, men det var ikke plass til alle.

De tre store bilda viser i rekkefølge: Ilandkjøring, ombordkjøring og ferjeavgang med tung last.

Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 85

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.