onsdag 24. november 2004

Vi prøver så godt vi kan ... Brev fra Sekken til de politiske partia i Molde

Samfunnet Sekken er som alle andre samfunn og kan aller best sammenlignes med en stol med fire ben. Disse bena kalles barnehage, skole, infrastruktur og butikk. Dette er viktige ting for enhver som skal bosette seg på et sted. Og alle kan tenke seg hvordan det er å sitte på en slik stol når et av bena er borte.

«Samsen»
I 1997 ble den forrige butikken på Sekken lagt ned. Det var leit for eieren, men det var ikke mindre trist for innbyggerne her ute. Utviklinga av samfunnet stoppa liksom opp. Så i februar 2000 ble det stiftet et aksjeselskap som skulle starte ny dagligvareforretning. Det ble solgt aksjer for over 400.000,- her på øya og butikken ble reist på rekordtid. Etter det har vi opplevd tilflytting og nybygging. Det er nesten rørende å se hvordan folk støtter opp om butikken sin. Det har blitt et samlingspunkt for øyboerne og fritidshuseierne.
Men mange forstår, og alle kan tenke seg, hvor marginalt en slik drift egentlig er. Vi har hatt overskudd i drift i disse årene, men tallene er veldig små. Vi er fornøyde bare ikke tallene blir røde. Det er bare det at det skal så lite til. Ikke så mange familier har vi å miste før alt blir snudd ...igjen.

Sekken Skole
Nedleggelse av ungdomsskoletrinnet ved skolen vår kan ikke bagatelliseres. Vi vet at flere familier flytter til fastlandet for å skåne sine barn fra pendlingen over fjorden. Det blir et hardt slag for oss som prøver å drive næring her ute, og for hele samfunnet. De resterende stolbena klarer ikke en slik påkjenning og vil knekke en etter en.

Fergerutene
Det er uendelig vanskelig å sette sammen et slikt samfunn. Så veldig mange ting som må stemme og hensyn som må tas. Dette gjenspeiler seg for eksempel i fergerutene våre. Disse er skreddersydd gjennom flere års dialog med MRF. Rådmannens forsøk på å komme den lange skoledagen i møte med å flytte på fergeruter er derfor et like hardt slag mot oss. Det er ikke så enkelt. Vi i Sekken Handelslag AS får varer fra Molde tre dager i uka med Sekken Auto sin godsrute. Dette er samme bil som henter inn melk fra de to gjenværende melkeprodusentene på Sekken og kjører dette til meieriet i Elnesvågen. Med dagens fergeavgang 1445 kommer bilen frem like før den lange rekken av melkevogntog ruller inn portene. Ved flytting av avgangen kommer han sist i køa og forlenger arbeidsdagen med 2 -- 2 ½ time. Dette er ikke interessant med dagens fraktinntekter. Hva ender det opp i ?? Meieriet vil med all sannsynlighet løse Sekken Auto fra avtalen, og det betyr at vi på butikken ikke får varer utover hit. For fraktavtalen på dagligvarer er ikke nok til å dekke turen over. Og stolen vakler igjen!! ( Hva meieriet gjør med bøndene er en annen bit av samme sak ).

Utvidelse av «Samsen» -- kontorlandskap
Men vi henger ikke med hodet. Vi har nettopp gjennomført en aksjeemisjon (utvidelse) der vi fikk inn over 100.000,- for å bygge på butikken og få adgang til et 100m2 stort loft. Det skal vi innrede til kontorlandskap slik at det blir mulig for alle som er interessert å få leie plass til sin bedrift eller «hjemmekontor». Vi har allerede installert radiobasert bredbånd som det blir tilgang til over deler av øya. Så vi tror på Sekken som et levekraftig samfunn.

Små samfunn -- et aktiva
Også Stortinget har tro på oss i små samfunn. Sekken Handelslag AS fikk en del av potten som er kalt: «Tilskudd til nærbutikker med særs stor betydning for lokalsamfunnet». Det var ikke den helt store kapitalen, men det viser at små samfunn er et aktiva for storsamfunnet. Alt vi ber om er at Molde kommune også prøver så godt de kan. Vi liker utfordringen, men trenger hjelp og forventer at kommunen spiller ball sammen med oss og ikke på motsatt lag. Vi har tro på dette og prøver så godt vi kan.....

I en forhandling er det både å gi og få, så vi drister oss til et forslag :

Vi stifter et næringsforum her på øya som har som mål å skaffe arbeidsplasser og øke bosetningen på Sekken. Det rapporteres årlig til Molde Kommune om resultat og visjoner. Kommunen på sin side gir oss arbeidsro (la oss beholde det vi i dag har fra det offentlige) i perioden, hjelp og støtte i byggesak, plan og regulering av prosjekter samt utpeker en kontaktperson i administrasjonen med kompetanse på Samfunnet Sekken. Sammen blir vi sterke. I en planperiode på 7--10 år skal det være mulig å få alle piler til å peke oppover igjen.

Vi prøver så godt vi kan....

Med optimistisk hilsen
Sekken Handelslag AS, Vidar Svenning -- daglig leder Sekken Tiltaksnemd, Rolf Gaasø -- leder

ID: 58

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.