torsdag 4. november 2004

Sekken Handelslag inviterer til nytegning av aksjer

Fristen for å tegne nye aksjer i Sekken Handelslag AS er 15. november 2004. Samsen skal utvides og det blir utleie av kontorlokaler i andre etasje. Det blir trolig bytte av varekjede snart -- og alt dette kan du være med på som aksjeeier!

Utviding av huset vil gi større butikkareal og større kaffekrok. Oppe skal det altså bli kontor for de som vil leie plass på heltid, og det blir mulighet til kortidsleie. En aksjeutviding vil bidra til nødvendig kapital til utbygginga.

Invitasjonen til tegning av aksjer går denne gangen ikke minst til nye brukere som har kommet til etter at laget ble stifta i 2000, slik at alle får en tilhørighet. I utgangspunktet var intensjonen at alle innbyggere og hytteiere på Sekken skulle være medeiere.

Nå er altså sjansen der til å bli aksjeeier eller utvide sin aksjepost. Pålydene pr aksje er kr 500,-- og kursen pr aksje for kjøp er kr 520,--. Den som skal tegne aksjer må være over 18 år, bare en person eller ett firma kan stå som eier av en aksje -- og tegningsfristen er absolutt.

Fullmakt til å gjennomføre aksjeutviding fikk styret på Sekken Handelslag si generalforsamling 2004.

Redigert utdrag av utsendt orientering -- 4. november 2004Øystein Eik (tekst)
ID: 51

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.