tirsdag 2. november 2004

Nytt hyttefelt med 11 tomter i Melvika

Sekken har fått sin aller første reguleringsplan for hyttebygging. Erling Eik søkte om å få tilby 11 tomter i Melvika, og dette godkjente Molde kommunestyre enstemmig torsdag 28. oktober.

I de kommunale dokumentene ligger planbeskrivelsen som sier at: Feltet ligger på vestsiden av Sekken med fin utsikt ut over sjøen. Tomtene har gode solforhold og klimamessig ligger de lunt plassert i skogen. Og videre: Til Sekken går det ferge fra Molde. Turen tar 45 min. Til planområdet følger man først kommunal veg i ca 2 km og videre bomveg ca 2 km.

Vatn, avløp og strøm: Vassforsyning skjer ved grunnvassboring. Det legges opp til en felles slamavskiller for hyttene ... Dette anses som den beste løsningen for hyttefeltet da det antas at hytteeierne ønsker å legge inn vann i hyttene til dusj og vannklosett osv. ... Det leggs opp til fremføring av strøm til feltet. Dette vil skje delvis i kabel. (Utdrag fra planbeskrivelsen.)

Redaksjonen i sekken.net var på badetur i Melvika i sommer. Fotoapparatet var med, og nå henter vi fram et utvalg bilder fra denne turen.

Vi starter oppe på skogsbilvegen. Der hadde Erling Eik et lager med ved. Vi kan kjøre helt ned til det planlagte hyttefeltet, men velger å spasere på en nesten ny veg som ligger fint i terrenget - delvis gammelt kulturlandskap som ennå er prega av at det har bodd folk i Melvika. Vel nede snur vi oss først vestover mot Hundshella og ser på rullesteinsstranda. Deretter ser vi østover mot Kvalen. Inne i skogen ligger den gamle hytta som «alltid» har vært der.


Reguleringsbestemmelsene sier videre at det bare kan oppføres fritidsbegbyggelse i form av frittliggende hytter med tilhørende uthus med totalt bruksareal inntil 100 kvm. inkl. uthus. Det kan oppføres uthus med grunnflate inntil 20 kvm. Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet form, materialvalg og farge. Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området og derfor skal det benyttes materialer som har smahørighet med de naturlige omgivelsene (tre, naturstein, skifer etc). Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (brunt, grått, rødt etc).


Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 50

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.