onsdag 17. november 2004

Mange ord om ungdomsskolen -- og de fleste var positive i formannskapetMolde formannskap hadde si første drøfting av kommunebudsjettet for 2005 i går kveld. Det var fullt langs veggene da tilhørerne fra Sekken hadde benka seg. Ordfører Jan Petter Hammerø så seg rundt og forslo at budsjettforslaget skulle behandles først. Etter tre timer hadde alle parti lagt fram sine første kommentarer.

Både fra tilsatte i kommunen og fra politikere har det kommet kritikk mot budsjettprosessen i år. Flere slo fast at det er i formannskapet denne egentlig skulle starte. Når det gjelder skoledelen av budsjettet, kan politikerne bestemme seg for å spare på to måter. Den ene vil gå ut over det såkalte rammetimetallet. Den andre måten går på såkalte strukturendringer -- for eksempel å legge ned en skole. Nedlegging av ungdomsskolen på Sekken er nevnt som et strukturtiltak.

Høyre fikk ordet først. Torgeir Dahl sa at partiet er opptatt av å få ei nærmere vurdering av de pedagogiske konsekvensene av eventuell nedlegging av ungdomsskolen på Sekken, sammen med økonomi, reisetid m.m.

Arbeiderpartiet sin talsmann, Torbjørn Myhre, sa at også Ap vil se nøyere på skolestrukturen -- «... ikke minst for Sekken, når vi vet hvilken betydelig funksjon skolen der har for lokalsamfunnet. Men det er klart at det vi ikke tar på struktur, må vi ta på rammetimetall, dersom vi ikke finner andre midler.»

Fremskrittpartiet er representert ved Harald Valved, som sa partiet vil stå på for grendeskolene. «I utgangspunket er vi i Frp ikke villige til å redusere aktiviteten på Sekken eller Bolsøya.»

Sosialistisk Venstreparti var det eneste partiet som ga direkte negative signal når det gjelder å beholde ungdomsskolen på Sekken. Ola Fremo sa: «Jeg ser dessverre at det er vanskelig å komme utenom strukturendringer i skolesektoren.»

Kristelig Folkeparti sin representant i formannskapet, Torgunn Nerland, sa det slik: «Krf vil ikke være med på å legge ned Sekken ungdomsskole så sant det kan finnes midler.»

Senterpartiet og Kjersti Løge sa: «Det er helt uaktuelt å flytte ungdomsskoleelever fra Sekken til byskole.» Hun viste til at dårlig vær hadde ført til innstilling av ferja dagen før.

Venstre sin representant i formannskapet, Frøydis Austigard, etterlyste kvalitetssikring av beregninger og vurderinger som blir gjort omkring nedleggingsforslag. «Det gjelder ikke minst ungdomsskolen på Sekken.

Ordføreren minte om at dette formannskapsmøtet ble brukt til en generell gjennomgang av budsjettforslaget. Tirsdag 23. november er det nytt møte i formannskapet, og da blir det stemt over innstilling til kommunestyret. Til dette møtet vil det også bli lagt fram flere opplysninger omkring Sekken ungdomsskole.

BILDETEKST (framsida): Rådmann Hilmar Winstad (t.v.) og ordfører Jan Petter Hammerø gjør seg klar til å svare på spørsmål og kommentere budsjettet. I midten: Pleie- og omsorgssjef Liv Husby.

Skolesjef Arne Lillevik orienterer om rammetimetall, strukturtiltak og mulige konsekvenser.

Formannskapet (11 medlemmer), representanter fra administrasjonen og publikum.

Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 53

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.