torsdag 21. oktober 2004

Tid for å tenke på Herdebreimarsjen 2005


Sekken Idrettslag arrangerte dugnad lørdag 16. oktober. Ei oppgave var å begynne opprusting av løypene med tanke på neste års marsj. Oppmøtet var ikke stort nok til å dele seg på to oppgaver, og derfor ble arbeidet med skiløypene prioritert.

Konkret gikk det denne dagen ut på å reparere ei bru over en bekk, slik at snøskuteren kan komme seg fram og lage løyper -- når snøen legger seg.

En av deltakerne brukte noen timer til å gå gjennom deler av turløypene, og ikke så rent lite utenom løypene. Slikt kan det bli bilder av en fin oktoberdag. Vi har natur å lokke med -- og til Herdebreimarsjen 2005.Av Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 39

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.