torsdag 21. oktober 2004

Sekken Småbåtforening er stifta


Interimstyret hadde gjort ein grundig jobb til stiftelsesmøtet i Sekken småbåtforening 21. september 2004. Et dusin aktuelle medlemmer møtte på ungdomshuset til drøfting, gjennomgang av vedtekter og valg av styre.

Ole Petter Gisetstad, Glenn Sandberg og Helge Rønning var i interimstyret som ble valgt på utemøte i havna på forsommeren.

Sekken Småbåtforeningskal leie havna av Frank Vestad som er grunneier. Svein Vestad begynte å fylle ut en molo for omtrent femten år siden. Midt på nittitallet begynte dette å likne på ei havn, og siden har det gått framover. I sommer gjorde en stor innlånt gravemaskin veg i vellinga, to basseng ble til et stort basseng som stort sett er rikelig djupt. Interimstyret kjøpte i sommer inn flere brygger.

I styret er nå: Glenn Sandberg (leder), Ole Petter Gisetstad, Helge Rønning og Jon Ingar Eik. Varamedlemmer: Martin Pedersen og Geir Tore Vestad. Revisor: Vidar Svenning. Valgkomite til det første ordinær årsmøtet: Geir Tore Vestad og Øystein Eik.BILDET: Svein Vestad med stor innlånt gravemaskin tidlig i juni.

Av Øystein Eik (tekst og foto)
ID: 33

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.