torsdag 21. oktober 2004

Årsmøte i Sekken Skolekorps Just Ove Westad takker for seg!


Årmøtet i Sekken Skolekorps, fredag 24. september, ble langt fra et normalt årsmøte. Jovisst var det konsert med korpset, mat og kaffe, loddsalg og fruktkorg. Men Just Ove Westad takka nei til å fortsette for formann i korpset.

Korpset har 25-års jubileum denne sesongen, og det er ikke langt i fra at Just har sittet med formannsvervet i like mange år. Kun to sesonger har andre hatt dette vervet -- så han har 23 års effektiv styretid bak seg. Just har også vært musiker i korpset, og spilte ess-bass i mange år. Han har også fire barn som alle har vært/er aktivt med, og han har Gerd som antakelig er den som har levert flest kaker til tilstelninger fra den husstanden.

Som takk for lang og tro tjeneste fikk Just overrakt en trompet som har vært i korpsets tjeneste i mange år, men som nå også går inn i en pensjonisttilværelse på veggen på Ytste Sekkenes. Men tida som tilhører og sponsor for korpset er langt fra slutt. Han lover å dukke opp på det som skjer.

Det lot seg ikke gjøre å velge ny leder i korpset, så det nyvalgte styret fekk lov til å konstituere seg sjøl. Av årsmøtesaker ellers ble det vedtatt å øke kontingenten fra 150 til 300 kroner. Dirigenttjenesten fra Molde kulturskole koster mer enn den forrige ordninga, og det er ønske og behov for nye instrument. Dessuten vil musikerne gjerne på en jubileumstur, og håper å få hjelp av dirigent Gary MacPhee til å planlegge en tur til England.

Marita Sekkenes og Mette Heimdal Eik vil gjerne samle litt historie rundt korpset og har sendt ut et spørreskjema til tidligere og nåværende musikere. De vil gjerne ha bilder og minner, og vil samle det i et jubileumshefte som forhåpentligvis vil ligge for salg i jubileumssesongen.


Av Mette Heimdal Eik (tekst) og Øystein Eik (foto)
ID: 34

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.