tirsdag 9. mars 2021

SEKKEN MUSEUMSLAG - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

SEKKEN MUSEUMSLAG KALLER INN

TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

på Gamle Bedehuset onsdag 7. april kl. 18.30

SAK til behandling: Fullmakt til styret for å kunne opprette ny bankforbindelse og ta opp nytt lån.

Saksopplysninger: Styret i Sekken museumslag vil vurdere om andre banker kan gi oss bedre vilkår. Det vil være aktuelt å ta opp nytt lån som erstatter nåværende lån, og dette krever et årsmøtevedtak som gir styret fullmakt. Vurdering av forsikringavtale ligger også i denne saka. [Styret]

KONTAKT for eventuelle spørsmål: Øystein Eik – Telefon 97 59 13 19

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.