onsdag 13. januar 2021

SEKKEN MUSEUMSLAG - ÅRSMØTET 2021

SEKKEN MUSEUMSLAG

kaller inn til årsmøte

på Gamle Bedehuset

27.01.2021 kl. 18.00


Årsmøtet skal godkjenne innkalling og sakliste, velge ordstyrer, protokollfører og to til å skrive under protokollen, godkjenne årsmelding og regnskap som styret legger fram, fastsette kontingent og velge styre med varamedlemmer, en revisor og en valgkomite med minst to medlemmer. Styreleder blir valgt først ved særskilt valg, og velges for ett år om gangen. Styremedlemmene skal som hovedregel velges for to år om gangen. Valg skal gjennomføres på en måte som sikrer både fornying og kontiunitet så godt som råd. Årsmøtet kan vedta arbeidsprogram og budsjett for kommende år etter forslag fra styret. Årsmøtet kan fastsette rabattordninger for familiemedlemskap. (Utdrag av vedtekter vedtatt på årsmøtet 2020.)

STYRET er nåsammensatt slik: Øystein Eik, Stig Arne Richter-Johnsen, Just Ove Westad og Britt Edel Sekkenes, med Beate Øyen-Trosdahl og Alvin Sekkenes som varamedlemmer. REVISOR: Ketil Vestad   VALGKOMITE 2020: Anita Richter-Johnsen og Espen Langvatn Sekkenes. Alle tillitsvalgte er på valg i år.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.