onsdag 16. september 2020

SEKKEN MUEUMSLAG – HØSTLOTTERI 2020

LOTTERIET kom godt i gang på Samsen lørdag 12. september. Noen gevinster er på plass og nye kommer til. Tekningsdato vil bli bestemt senere.

STYRET i museumslaget vil naturligvis nå alle som vil støtte aktiviteten på Bygdetunet og drifta av Sekken museum. Med alle mulige digitale kommunikasjonskanaler skal det være like lett å delta om en bor på Sekken, på andre kanter av landet eller i utlandet.

LODDKJØP foregår på den enkle måten at du sender en e-post eller en sms med opplysninger om antall lodd (kr. 10,- lodd) og betalingsmåte. Skriv gjerne navn også i sms og telefonnummer om du sender e-post. Du kan også ringe 98828677 og snakke med Just Ove Westad både om loddkjøp, eventuell gevinstgave og andre ting som gjelder Sekken museumslag.

E-post: sekken.museum@gmail.com Telefon / sms: til 98828677

VIPPS: 559379        BANKKONTO: 9650 20 92925

TUSEN TAKK for all støtte!

Kontaktperson: Øystein Eik (styreleder) – telefon 975 91 319
PS I skrivende stund kom det inn melding om et gavekort på kr. 1000,
fra et firma i en nabokommune.


BILDET er fra 6. september 2013. Sekken museumslag inviterte til et kunstprosjekt på Bygdetunet med bildekunstneren Gunn Morstøl. Laget har finasiert en del slike opplegg. Nå er dette bildet altså sju år. Alt blir etter hvert historie, og dette kan også være en invitasjon til å bidra med mer eller mindre gamle bilder til årets KALENDER MED TILBAKEBLIKK. Bruke gjerne e-postadressa over til bidrag eller tips.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.