tirsdag 17. mars 2020

OPPRYDDING ETTER TREFELLING PÅ BYGDETUNET

FIRE VOKSNE PERSONER HOLDT GOD AVSTAND til hverandre da plassen ved Gamleskolen i dag ble rydda etter gårsdagens trefelling. Oppmøtet var som forventa. Arbeidet ble utført fort, effektivt, med godt humør – og på en måte som alle mente var godt innafor retningslinjer og råd som er gitt fra myndighetene i dagens situasjon.

FORBIPASSERENDE vil trolig registrere at en eller et par personer fortsetter med ryddearbeidet. De samme personene vil kanskje stelle litt rundt husa og begynne malearbeid utvendig så snart været tilsier det. Arbeidet vil fortsatt bli lagt opp i samsvar med råd, retningslinjer og sunn fornuft. Om noen enkeltpersoner melder seg og vil ta ei økt med noe av dette arbeidet, vil dette bli positivt mottatt.

FRIVILLIGE BIDRAG i form av arbeidsinnsats vil i praksis bli registrert som dugnadsinnsats. Ordet dugnad vil likevel ikke bli brukt, fordi det kan gi assosiasjoner til større forsamlinger og uforsvarlig opptreden.

INNTIL VIDERE blir det naturligvis ikke publikumsarrangement, og det blir IKKE invitert til dugnad.

Øystein Eik – leder i Sekken museumslag

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.