torsdag 20. desember 2018

MF VÅGSØY OVERTAR ETTER MF ØRSTA VED NESTE ÅRSKIFTE

MF Vågsøy blir satt inn i ruta MoldeSekken når Fjord1 skal drifte dette ferjesambandet i ny anbudsperiode fra 1. januar 2010. Ferja kan ikke gå gjennom Hjertøysundet. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer på ferjestrekninga i 2019. 

Ved førstkommende årsskifte vil sju ferjesamband i fem fylker få ei ordning med bruk av autopass i stedet for det dagens ferjekort. Forhåndsbetaling skjer via internett med tilsvarende sum som for dagens ferjekort, og dette gir rabatt. Brukerne får varsel når autopasskortet snart er tomt. Autopass kan bety at passasjerer ikke betaler billett, og at dette blir kompensert ved høyere takst for biler. Ingen av de sju ferjestrekningene ligger i Møre og Romsdal.

Det kan etter hvert komme ei ordning med betaling i automater i ruta MoldeSekken, men det ligger ikke an til vesentlige endringer i billettprisen for biler eller passasjerer kommende år.

– Et opplegg for innføring av autopassbetaling
på ferjene også her i distriktet skal nå ut på høring, og da blir det anledning til å komme med synspunkt, sier Olav Arne Vatne. Han arbeider med denne saka ved Samferdselsavdelinga i fylket.


I og med at MF Vågsøy ikke vil kunne gå gjennom Hjertsøysundet, vil ferjeturen vest om Hjertøya vil ta 12 minutter lengre tid enn om ferja skulle gjennom sundet, i følge beregningene. Kystverket vil prøve å skaffe midler til utsprenging i Hjertøysundet, men det er fortsatt usikkert når arbeidet kan bli utført slik at MF Vågsøy kan gå der, sier Arild Fuglseth. Han er samferdselssjef i fylket.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.