tirsdag 24. mai 2016

VI MINNER IGJEN OG IGJEN OM LOSSIUSLØPET OG HERDEBREIMARSJEN

BILDET: I bakgrunnen ser vi Blåstolen og Trollstolen. Hans Ivar har tatt plass i en stein som også likner på en trollstol. Denne passerer du på turen langs den merka ruta mellom stikkutpostene på Tranhaugen og Sollibøvatnet. Ruta er merka slik at det skal være nesten umulig å gå seg vill. 

Torsdag skal det komme ut et infoskriv om Lossiusløpet i alle postkasser på Sekken, og her noe av innholdet som ikke kom med i forrige publisering på Sekken.net

Herdebreimarsjen har hatt ei fast ordning med at funksjonærer kan gjennomføre turmarsjen før arrangementsdagen, og et tilsvarende tilbud kommer her for Lossiusløpet. Ta kontakt med Arve Aandahl om du vil være med på testløp i valgfri distanse (og bli godkjent deltaker) et tidspunkt det passer deg før lørdag 4. juni. Det gjelder alle aldersgrupper.

Og vi gjentar: Du kan også delta aktivt i Sekken Maraton LOSSIUSLØPET på andre måter. Arrangøren trenger aktive funksjonærer som verter i start- og målområdet og på matstasjonene, noen til å dele ut medaljer og utføre andre store og mindre oppgaver. Blir du med i komiteen, får du også delta i videre utvikling av Lossiusløpet. Kontakt Arve Aandahl – telefon 416 76 120 / e-post: aandahlarve@gmail.com  Du trenger ikke være heltidssekking (fastboende) for å være med på arrangørsida. ALLE kan delta i Sekken Maraton LOSSIUSLØPET på ulike måter, for eksempel som et aktivt publikum!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.