onsdag 27. april 2016

Gode regnskapstall og gjenvalg på generalforsamling


27.04.2016: Sekken Handelslag AS og Sekken Næringspark AS avvikla generalforsamling onsdag 27. april. Årsmeldinger og regnskap blei enstemmig godkjent. Av den meir utfyllende årskavalkaden fra det felles styret går det fram av drifta i begge selskapa går bra. Styret arbeider fortsatt med planer for bussgarasje og rom for brannstasjon på Inste Vestad. Noe overraskende er det registrert skredfare i dette området, og styret har engasjert geolog som skal komme på befaring mandag 2. mai, og deretter legge fram en rapport som forhåpentligvis gir klarsignal for fradeling av tomt og bygging. Næringsparken har kjøpt seg inn med en eierandel på 25 prosent i Boligutvikling Sekken AS (BUSE). I tilknytning til dette blei det opplyst at BUSE er i en prosess for å kjøpe utleieboligen (gnr. 104 bnr. 6) som Molde Eiendom KF eier. 

Styremedlemmer og varamedlemmer som var på valg, hadde stilt seg positive til gjenvalg, og etter enstemmige valg er styresammensetninga i de to selskapa fortsatt slik: Geir Tore Vestad (leder), Vidar Svenning (også daglig leder), Britt Edel Sekkenes, Stig Arne Johnsen og Ole Petter Gisetstad. Varamedlemmer: Ingun Vollan, Sølvi Karin Sekkenes, Ingvild Grønseth og Ketil Vestad.

BILDET fra venstre: Ole Petter Gisetstad, Vidar Svenning (protokollfører), Geir Tore Vestad (ordstyrer) og Stig Arne Johnsen som hadde kontroll på antall møtende aksjonærer. Britt Edel Sekkenes deltok på styremøtet før generalforsamlinga, men måtte returnere til heimen for at valgkomiteleder Espen Langvatn Sekkenes skulle kunne møte og legge fram innstilling. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.