torsdag 17. mars 2016

FRA ÅRSMØTET I SEKKEN IDRETTSLAG

16.03.2016: Britt Edel Sekkenes er gjenvalgt som leder i idrettslaget. Stig Arne Johnsen og Johan Marius Westad blei gjenvalgt som styremedlemmer, mens Hanne Øverland Eik og Stephan Sandberg var ikke på valg. Varamedlemmer er Margrete Sekkeseter, Ronny Koteng og Kjell August Westad. Revisorer: Kjellaug Rekdal og Jon Erik Eik. Valgnemnd: Ola Køhn og Ole Jakob Westad. Fjellvegkomiteen består av Stig Arne Johnsen, Knut Sekkeseter og Øystein Eik.

Styret la fram ei årsmelding som visste stabil aktivitet. Arbeidsprogrammet er satt opp med et ambisjonsnivå som tilsvarer aktiviteten i 2015. Lov for laget blei revidert litt for å være i samsvar med Lov for Norges Idrettsforbund. Seks medlemmer møtte på årsmøtet.

Fjellvegen (som ny oppgradert tursti) blir åpna i forbindelse med Herdebreimarsjen søndag 5. juni, sjøl om den ikke blir heilt ferdig til da. Det ligger mye snø i traseen nå, noe som bekrefter at dette blilr ei fin skiløype med omtrent så stabile snøforhold som det går an å finne på Sekken. Samtidig tyder dette på at det kan bli sein vær før det er mulig å fortsette med grusing og resten av arbeidet som skal gjøres. Det ligger allerede stor dugnadsinnsats i arbeidet med Fjellvegen. Når snøen reiser og grusinga kommer i gang for fullt, vil det være behov for meir manuelt arbeid. Økonomien i prosjektet er absolutt under kontroll i følge regnskapet.

Snøskuteren som blei innkjøpt for noen år siden har hatt en del driftsproblemer, og det er usikkert om det er fornuftig å satse på den videre. Årsmøtet uttrykte sterke vilje til at laget skal ha en driftssikker snøskuter for oppkjøring av skiløyper neste vinter.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.