søndag 29. november 2015

DETTE BØR DU VITE OM SKOGFLÅTT PÅ SEKKEN OG AKTUELL VAKSINE

Sommeren 2015 ble det påvist flått med TBE-virus på hjortedyr på Sekken.  TBE-Skogflåttencephalitt skyldes en infeksjon som kan gi virus i sentralnervesystemet – hjernebetennelse. Denne betennelsen kan gi varige mèn. Det finnes en vaksine mot dette viruset.
Kommuneoverlegen i Molde anbefaler befolkningen på Sekken, særlig barn, å vaksinere seg mot dette viruset. Nedre aldersgrense for denne vaksinen er 1 år.
Ytterligere informasjon kan finnes på Folkehelseinstituttet sin nettside, www.fhi.no/flått
Denne vaksinen kan tas på Vaksinasjonskontoret i Molde. Time bestilles på tlf 71 11 10 00.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.