tirsdag 29. september 2015

Tilbakeblikk på Sekken OPEN 2015: Mannen som visste så mye at ...

26.09.2015: Anders Kvernberg er bibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. For to år siden dokumenterte han at det var Nicolai Olaus Lossius fra Vestad på Sekken som var viseguvernør på Galapagos og fortalte Charles Darwin om skilpaddene der. Denne samtalen satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien. Den fantastiske og nesten utrolige historia om Lossius og hans møte med Darwin formidla Anders Kvernberg i Romsdals sogelag sitt årsskrift 2013 under tittelen: Mannen som visste så mye om skilpadder at han endret verdenshistorien!

I juni 2012 sto professor Brit Solli på Bygdetunet og fortalte historia om kong Håkon Herdebrei og Slaget ved Sekken. Tidlig i sin yrkeskarriere foretok Brit Solli grundige utgravinger på Veøya, og hun fant blant anna en gullring og graver som førte til avisoverskrifter som: Norgeshistoria må skrives om!

På bildet har fotografen stilt opp Anders Kvernberg ved skilpaddene som Anne Brit Krag og hennes unge elever og medarbeidere skapte på Lossius Skilpaddeverksted fredag under Sekken OPEN.

Anders Kvernberg samla publikum til første lossiustime fredag kl. 09.00. Da var elevene et engasjert publikum. Samme dag kl. 15.00 var det åpne dører for ny time med presentasjon av historia om Lossius og Darwin. Fullt hus! Lørdag kl. 15.00 var tilbudet der igjen, og nytt publikum fylte igjen salen for å høre historia. Dermed var det kanskje slutt? Nei, på kafe B og ellers i området var det grupper og enkeltpersoner som ville høre historia.


BILDET: Anders Kvernberg – mannen som kan så mye om Lossius og Darwin at historia om Sekken får en ny dimensjon! Foto: Sekken.net

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.