søndag 13. september 2015

Sporty politikere stilte opp og snakka varmt om Sekken

12.09.2015: Midt i en haktisk valgkampinnspurt, svarte profilerte politikere fra de politiske partia / valglistene ja til en invitasjon fra Sekken tiltaksnemnd. Sekken hadde fått tildelt ti minutter på scena under Innflytterdagen, og da tida var inne var de der. De fikk spørsmål om si noe kort og fyndig om hvordan de oppfatter Sekken som en del av Molde kommune i dag, og om hvordan de ser for seg situasjonen om fire år. I løpet et si knappe tilmålte tid greide alle å si utrolig mye bra om Sekken, og framheva ikke minst den frivillige innsatsen i lokalsamfunnet. Vi får håpe at de gode orda er uttrykk for noe de tar med seg inn i kommende fireårsperiode når erfarne og nye lokalpolitikere skal styre Molde kommune. Aktører fra Sekken på Innflytterdagen: Ole Jakob Westad, Jon Erik Eik, Mette Heimdal Eik og Øystein Eik.  Foto: Britt Janne Tennøy - leder for Moldetorget

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.