tirsdag 16. juni 2015

Entrepenøren har starta arbeidet på Fjellvegen16.06.2015: Entreprenør Halvor Aarset var på befaring langs traseen for Fjellvegen 3. mai i år. Tanken var at han skulle begynne på arbeidet etter sommerferien, men så måtte han endre planene sine og dermed er anleggsarbeidet i gang!

Halvor Aarset har base på Årset øst for Sølsnes, og han har utført maskinarbeidet med stier og turveger i Moldemarka.Fjellvegkomiteen består av Stig Arne Johnsen, Knut Sekkeseter og Øystein Eik. De tre meldte seg da Sekken idrettslag gikk ut med invitasjon til å være med i en komite for å lede arbeidet. De var også med i arbeidsgruppa som la det tekniske og økonomiske grunnlaget for arbeidet som skal føre fram til en fin tursti mellom sørsida og nordsida på Sekken.

I denne omgang skal Halvor Aarset arbeidet ei uke. Så kommer han igjen på seinsommer eller tidlig høst for å fullføre arbeidet. I mellomtida skal det komme ei båtlast med sams masse og grus som skal kjøres opp til Sekkesetra og Oppsalen. Den grusen skal etter planen kjøres ut med minidumper eller andre kjøretøy som egner seg på en tursti med om lag 1,5 meters bredde. Sekken idrettslag har fått innvilga 200.000 kroner i tippemidler og fikk tilsagn om 41.500 kroner fra Gjensidige.

BILDET: "Første spadestikk" ved skytebana. Foto: Øystein Eik -  16.06.2015 kl. 09.15

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.