onsdag 24. juni 2015

Mandag 22.06.2015: I dag er anleggarbeidet på Fjellvegen avslutta i denne omgang, slik det var planlagt da det starta tirsdag 16. juni. Fjellveg-gruppa hadde nok sett for seg å komme et stykke lenger etter seks arbeidsdager, men deet er bare å innse at dette har vært et stykke vanskelig arbeid. En del av turstien går her i temmelig skrått terreng, det er vanskelig å finne god masse i området, og arbeidet starta opp etter ei lang regnværsperiode. Opprinnelig var planen å starte anleggsarbeidet på seinsommeren. Dermed kan en si at arbeidet ligger foran skjema, og det er grunn til å tro at resultatet blir skal holde en standard som både brukere og tilskuddsgivere være fornøyd med. Arbeidsgruppa vil nå evaluere det som er gjort og legge plan for det videre arbeidet, og tar sikkert gjerne imot innspill fra turgåere og andre som har synspunkt det som er gjort og hvordan arbeidet videre kan leggees opp. Sentrale spørsmål er for eksempel transport av masse (sams masse og grus) opp til hver ende av Fjellvegen og ut på det som skal bli ferdig grusa sti. Tanken er å gjøre alt eller i alle fall det meste i 2015. Frist for å ferdigstille anlegget og få utbetalt tippemidlene er i juni 2016.

E-postadresse for kommentar og andre innspill: idrettslaget@sekken.net

BILDET: Noen plasser er det ekstra vått, bratt og vanskelig å arbeide. I øyeblikket ser dette ikke bra ut, men det blir nok bra til slutt. Arbeidsgruppa består av Stig Arne Johnsen, Øystein Eik og Knut Sekkeseter (bildet). Foto: ØE 21.06.2015

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.