tirsdag 29. oktober 2013

Klart flertall i Plan- og utviklingsstyret for å opprettholde ungdomstrinnet på Sekken

Etter møtet i Plan- og utviklingsstyret tirsdag 29. oktober er det grunn til optimisme for alle som ønsker at elever på Sekken fortsatt skal kunne gå ungdomsskolen i bygda. 7 medlemmer stemte for og 4 mot at ungdomstrinnet fortsatt skal være en del av Sekken oppvekstsenter.

«Skolebruksplan for Molde kommune 1. august 2014 – 2018» var ute på høring i sommer, og fagsjef skole fikk fire skriftlige innspill fra Sekken før fristen gikk ut 1. august. Rådmannen la nylig fram si innstilling for politikerne, og første forum for politisk behandling var Plan- og utviklingsstyret tirsdag 29. oktober. Innstillinga gikk kort sagt ut på flytting av elever fra tre bygdeskoler: Kleive, Bolsøy og Sekken.

Dersom rådmannens innstilling blir vedtatt, vil ungdomstrinnet på Sekken bli flytta til sentrum, under forutsetning av at elevene får «trygg og sikker» skyss. Saka skal videre til behandling i formannskapet tirsdag 5. november og blir avgjort i kommunestyret 14. november.

Ingen ting er altså avgjort, men medlemmene i Plan- og utviklingsstyret sendte et tydelig signal om at det ikke er vilje til å redusere og kutte tilbud i bygdeskolene. Tvert imot, innlegg fra flertallet gikk ut på å styrke bygdene som bo, oppvekst- og arbeidsmiljø.

Forslaga som gjelder flytting av elever fra Kleive skole til Skjevik vbarne- og ungdomsskole og fra Bolsøya skole til Vågsetra barne- og ungdomsskole ble enstemmig avvist av de 11 medlemmene i Plan- og utviklilngsstyret.

Høyre stemte for rådmannens forslag om å flytte ungdomstrinnet på Sekken til sentrum. De andre stemte mot dette forslaget, og dermed falt forslaget med stemmetallet 4 – 7.

Medlemmer i Plan- og utviklingsstyret som møtte 29. i denne saka: Olbjørn Kvernberg (V) leder, Kari Hoset Ansnes (Ap), Frank Ove Sæther (Ap), Sindre Pedersen (Frp), Ann Elida Solheim (Frp), Ingrid Kvande (H), Eva Britt Mauseth (møtende vara for Frank Lien) (H), Hans-Olav Solli (H), Sigrun Mjelva Talsethagen (H), Marit Røykenes Dahle (Krf), Rolf Arne Hamre (Sp).

BILDET: Avstemming i saka om ungdomstrinnet på Sekken. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.