tirsdag 16. april 2013

Uendra styresammensetning i handelslaget og næringsparken

16.04.2013: Etter grundig gjennomgang av årsmelding og regnskap for begge selskapa, var det tid for valg på generalforsamlinga i Sekken Handelslag AS og Sekken Næringspark AS. Geir Tore Vestad blei gjenvalgt som leder, Vidar Svenning og Ole Petter Gisetstad var ikke på valg og fortsetter som styremedlemmer, mens Stig Arne Johnsen og Laila Øverås Pedersen blei gjenvalgt som styremedlemmer. Medlemmene på generalforsamlinga fikk mye informasjon og Sekken.net vil komme tilbake til dette.

AKTUELLE TEMA under orientering på slutten av møtet var blant anna behov for brøyteing nog vedlikhold av fylkes- og kommuneveger på Sekken, leasing av ny buss og kjøp av en buss nr. to, mulig bygging av garasje med eventuell plass for brannsløkkingsutstyr.

BILDET av styrebordet fra venstre: Ole Pette Gisetstad, Vidar Svenning (daglig leder), Geir Tore Vestad (styreleder),  Stig Arne Johnsen, Ragnhild Celius. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.