tirsdag 16. april 2013

"Samsenaksjer" søker nye eiere

16.04.2013: På generalforsamlinga opplyste styret at det nå er mulig å få kjøpe aksjer i Sekken Handelslag AS. Enkelte aksjeeiere har flytta og ønsker å overdra sine aksjer til noen med strerkere tilknytning til lokalsamfunnet, men andre aksjer kan være til salgs etter at eierne er døde. Styret har gjort vedtak om å være behjelpelige med omsette aksjer, og tilrår  pålydende pris ved omsetning.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.