mandag 28. januar 2013

Rute 34: REKORDVEKST I TRAFIKKEN MOLDE - SEKKEN I 2012

MOLDE - SEKKEN 28.01.2013: Personbiltrafikken gikk kraftig opp i rute 34 i 2012. I snitt gikk trafikken i Fjord1 sine «MRF-ruter» opp med 3,5 % i fjor, mens rute 34 Molde - Sekken topper statistikken med 10,3%.

Fram til og med november 2012 viser statistikken 22 047 pbe (personbilenheter). Komersiell leder Odd Reidar Ormåsen har ikke
ei enkel forklaring på hvorfor kurva stiger så bratt dette året,men tror fleire forhold spiller inn.

Odd Reidar Ormåsen kommer også med opplysninger om mulige endringer i rute 33 Molde - Vestnes som kan berøre Sekken: - I 2014 vil det trolig gå fire ferjer mellom Molde og Vestnes. Fjord1 og myndighetene er opptatt av sikkerhet, og nye rutetider må i størst mulig grad tilpasses slik at ferjene ikke anløper og forlater kaiene samtidig. Det trenger ikke bli store endringer. For eksempel kan det bli snakk om å flytte avgangen kl. 16.00 fram eller tilbake minst fem minutter.

BILDET: Odd Reidar Ormåsen i Fjord1 studerer oppsiktsvekkende statistikk for rute 34 Molde - Sekken. Foto: Øystein Eik  -  redaksjonen@sekken.net 


AKTUELLE SPØRSMÅL: Hva er grunnene til at trafikken (spesielt biltrafikken omregna i pbe) vokser så kraftig i rute 34? Skjer det ting på Sekken som forklarer dette? Er større ferjekapasitet i seg sjøl en vesentlig grunn til at biltrafikken her øker tre ganger så mye som gjennomsnittet det som for det som kan kalles «gamle MRF-rutene»?

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.