mandag 28. januar 2013

BOREBAS driver grunnboringer i Hjertøysundet

28.01.2013: Båten Borebas er i gang med grunnboringer i Hjertøysundet. Foto: Øystein Eik - 28.01.2013 kl. 07.45

OPPDATERING 31.01.2013: Multiconsult har har avslutta grunnboringene med Borebas i Hjertøysundet. Oppdraget er finansiert av Kystverket. Sekken.net får opplyst at det er konstatert mye fast grunn (fjell) i leia. Undersøkelsene skjer sjølsagt med tanke på sprenging og mudring som skal gi bedre forhold for skipstrafikken, men ingen vil bekrefte at det er konkrete planer om utbedring i de første åra. Likevel, som det blir sagt: Med resultat fra omfattende grunnboringer blir planene mer seriøse.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.