mandag 28. januar 2013

Her er ledige tomter for de som trives best i «øppent landskap»

27.01.2013: Skogkompaniet fortsetter å hogge skog på Sekken. Bakgrunnen for aktiviteten kan rett slett være at skogen er hogstmoden og at grunneieren vil omsette den i penger og plante i arealet. I noen tilfeller gjelder det nødvendig opprydding etter stormherjinger. Et område på Vestad er snauhogd for å vise at det her kan være romslige og attraktive hustomter som interesserte kan kjøpe. Arealet grenser inn til Eik, og i luftlinje er det bare et par hundre meter til skolen (i venStre kant på bildet). 

BILDET: Utsikt mot Oksen, Måndalen og Blåstolen. Foto: Øystein Eik

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.